Klachtenregeling

Binnen het kader van het optimaliseren van de kwaliteit en snelheid van onze dienstverlening horen wij graag van u wanneer u onverhoopt niet tevreden bent met de gang van zaken.

Bij de door ons nagestreefde slagvaardige interactie met de cliënt past dat u tijdig, tijdens de zaaksbehandeling, van u laat horen als iets niet naar wens verloopt.

Daarnaast kunt u altijd aanmerkingen aan ons kenbaar maken per e-mail of per post, te richten aan:

JHD Notarissen
t.a.v. De maatschap
Postbus 7230
2701 AE Zoetermeer
info@jhdnotarissen.nl

Een van de notarissen zal dan hierover met u contact opnemen.