vastleggen bij de notaris

Levenstestament

In een levenstestament geeft u aan iemand volmacht om uw belangen te behartigen, bijvoorbeeld wanneer u door een ongeval, ziekte of andere omstandigheden niet meer in staat bent om zelf te handelen. Zo houdt u toch zelf de regie in handen en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Levenstestament opstellen náást testament

Het levenstestament stelt u dus op náást een eventueel testament, waarin wordt vastgelegd wat er ná uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren.

In het levenstestament komen financiële/administratieve zaken aan de orde, maar het kan ook gaan om medische beslissingen (wel of niet en hoe behandelen). Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen opnemen, bijvoorbeeld over uw verzorging, welk verzorgingstehuis etc.

Wanneer het nog goed met u gaat

Van groot belang is dat u het levenstestament maakt als het nog goed met u gaat. Wanneer u namelijk niet meer wilsbekwaam bent, dan kan de notariële akte niet meer worden gepasseerd en verliest u de regie.

Wij adviseren u om het onderwerp te bespreken met uw partner, kinderen of iemand anders die de rol van gevolmachtigde op zich kan nemen.

Notarieel levenstestament

Ofschoon een levenstestament door uzelf (onderhands) kan worden opgesteld, verdient dit geen aanbeveling. Het vastleggen van uw wensen in een notariële akte is betrouwbaarder en wordt breder geaccepteerd, omdat de notaris controleert of u op het moment van ondertekening wilsbekwaam bent en er geen twijfel kan bestaan over de datering van het document. De praktijk leert bijvoorbeeld dat banken een onderhandse volmacht niet erkennen.

Na de ondertekening bij de notaris (het passeren) ontvangt u van ons een (of meer) afschrift(en) van de akte. Het is dan aan u op welk moment u de gevolmachtigde in het bezit stelt van een afschrift, zodat die ook van uw wensen af weet.

Het levenstestament kunt u overigens op ieder moment intrekken of aanpassen, neem daarvoor contact met ons op.

Gevolgen bij geen levenstestament

Wanneer u wilsonbekwaam wordt en geen levenstestament heeft gemaakt, zijn er twee mogelijkheden: bewind en/of mentorschap. De kantonrechter benoemt de bewindvoerder of mentor, u heeft daar zelf geen invloed meer op. Heeft u een partner, dan is het ook niet altijd zo dat de kantonrechter die partner benoemt.

Bewind

Bij een bewind wordt uw vermogen beschermd. U verliest de bevoegdheid om zelf te bepalen wat u met uw vermogen doet of laat. Beslissingen daarover worden gemaakt door de bewindvoerder, echter de bewindvoerder mag niet altijd zelf beslissen. Zo heeft hij voor het verkopen of schenken van goederen een machtiging van de kantonrechter nodig. Dit geldt ook als de bewindvoerder uw partner is! De bewindvoerder moet jaarlijks de (financiële) stukken aan de rechter laten zien.

Mentorschap

Ingeval u uw persoonlijke belangen niet meer kunt behartigen, kan er een mentor worden benoemd. Deze behartigt uw medische belangen. U moet daarbij vooral denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling, wel of niet zelfstandig blijven wonen of begeleiding. De mentor neemt dan de beslissing.

Houd de regie zelf in handen

We nemen aan dat u het met ons eens bent zoveel mogelijk te voorkomen dat u in een situatie van bewind of mentorschap terechtkomt. Wij adviseren u daartoe een levenstestament op te stellen en zijn u daarmee uiteraard graag van dienst. U kunt dan de zaken zelf van tevoren regelen en houdt daarmee de regie in handen.
LEES MEER
  • De brochure “Hoe regel ik mij nalatenschap”
  • De brochure “Voor het leven geregeld”

Contactpersonen

Matthieu Kroese
Matthieu Kroese
Frank Verbeek
Frank Verbeek
Alyssa Karman
Alyssa Karman

Kunt u onze hulp goed gebruiken?

Vraag uw offerte aan of stel vrijblijvend uw vraag, wij helpen u graag.