Vrijstellingen voor de schenkbelasting

Schenking

Door tijdens uw leven al vermogen te schenken aan uw (klein)kind(eren), kunt u een aanzienlijke besparing van erfbelasting bereiken. Het geschonken vermogen maakt geen deel meer uit van de nalatenschap. Door de schenkingen over meerdere jaren te spreiden, kunt u optimaal gebruik maken van de vrijstellingen voor de schenkbelasting.

Een ander voordeel van schenkingen is dat de eventuele waardegroei van het geschonken vermogen niet meer met erfbelasting wordt belast en de waardegroei belastingvrij door de kinderen wordt verkregen.

Wanneer is een notariële akte nodig?

Voor een schenking is in beginsel geen notariële akte nodig. U kunt contant geld geven of via een overschrijving op een bankrekening overmaken. Een notariële akte is wel nodig als u bijvoorbeeld onroerende zaken schenkt of aandelen in uw BV.

Schenking op papier

Ook is een notariële akte nodig voor de zogenaamde schenking ‘op papier’. Door te ‘schenken op papier’ kunt u erfbelasting besparen (voorheen successierecht), door aan uw (klein)kind(eren) bedragen schuldig te erkennen die in beginsel pas opeisbaar zijn bij uw overlijden. U hoeft dan nu geen middelen vrij te maken om deze schenkingen te doen. Tot uw overlijden behoudt u de beschikking over het schuldig erkende bedrag. Dit is met name aantrekkelijk als een groot deel van uw vermogen in uw woonhuis zit.

Om er zeker van te zijn dat de papieren schenking na overlijden de beoogde uitwerking heeft (erfbelasting besparen), dient u wel jaarlijks een rente te vergoeden aan uw kinderen over het schuldig erkende bedrag. Deze zakelijke rente is sinds 1 januari 2010 6%. Dit betekent dat u jaarlijks 6% rente betaald over het gehele bedrag dat door u schuldig is erkend aan uw (klein)kind(eren).

De vordering van de kinderen op de ouders is bij de kinderen belast voor de inkomstenbelasting in box 3 en voor de ouders vermindert het schuldig erkende bedrag het vermogen in box 3 voor de inkomstenbelasting.

Contactpersonen

Matthieu Kroese
Matthieu Kroese
Frank Verbeek
Frank Verbeek
Alyssa Karman
Alyssa Karman

Kunt u onze hulp goed gebruiken?

Vraag uw offerte aan of stel vrijblijvend uw vraag, wij helpen u graag.