Stichting & Vereniging

De vereniging en de stichting zijn rechtspersonen die als rechtsvorm fungeren voor organisaties op alle terreinen van het maatschappelijke leven, variërend van een sportvereniging tot een goed doel.

Geschikte rechtspersoonsvormen

De vereniging en de stichting kunnen voor het gebruik van ondernemingsactiviteiten minder geschikt zijn, gezien hun wettelijke kenmerken en de voor hen geldende wettelijke voorschriften. Voor commerciële activiteiten zijn de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij wel geschikte rechtspersoonsvormen.

JHD Notarissen is een specialist op gebied van het stichtingen- en verenigingenrecht en verricht alle gebruikelijke (notarieel) juridische werkzaamheden op dit gebied.

Contactpersonen

Ronald Krol
Arnout van de Beek

Kunt u onze hulp goed gebruiken?

Vraag uw offerte aan of stel vrijblijvend uw vraag, wij helpen u graag.
GERELATEERDE LINKS