Notariële akte laten opmaken

Overdracht woning

Voor de overdracht van onroerend goed (grond, woningen, bedrijfspanden) is vereist dat een notariële akte wordt opgemaakt. Tevens is vereist dat een notariële akte wordt opgemaakt voor de hypotheek van de koper.

De notaris heeft de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat de overdracht op juridisch correcte wijze geschiedt en verkoper en koper worden geïnformeerd over de gevolgen van de overdracht. Daarbij verricht de notaris ondermeer de volgende handelingen:
 • hij onderzoekt bij het kadaster en in eerdere akten of de verkoper daadwerkelijk eigenaar is en of deze zelfstandig bevoegd is om aan de koper te leveren. Indien iemand bijvoorbeeld vroeger gescheiden is, dan kan het zijn dat ook de medewerking van de ex-echtgenoot is vereist voor een geldige overdracht;

 • de notaris controleert op de aanwezigheid van eventuele erfdienstbaarheden ten laste van het door de koper gekochte perceel. Heeft de buurman misschien een recht van overpad over de door de koper gekochte grond?;

 • de notaris onderzoekt of er beslag op de woning is gelegd;

 • bij overdracht van een appartementsrecht (flatwoning) neemt de notaris contact op met de administrateur van de Vereniging van Eigenaren omtrent de overdracht van het/de aangekochte appartementsrecht(en), om te controleren of er achterstanden zijn in de betaling van de servicekosten;

 • de notaris neemt contact op met de bank van de verkoper omtrent de aflossing van zijn hypotheek op de woning, zodat de woning vrij van hypotheek aan de koper geleverd wordt;

 • de notaris voert overleg met de bank van de koper omtrent zijn hypotheek. De notaris zorgt dat de gelden uit de lening van de koper tijdig op de notarisrekening aanwezig zijn om de verkoper te kunnen betalen;

 • de notaris stelt de vereiste akte van levering en hypotheekakte op en neemt deze door met partijen bij de ondertekening, zodat alle betrokkenen weten waar zij voor tekenen.
Al deze werkzaamheden (en nog vele andere) hebben tot doel te verzekeren dat de koper de eigendom verkrijgt, de verkoper de koopsom ontvangt en de hypotheek van de koper wordt geregeld op een juridisch waterdichte wijze.
LEES MEER

Kunt u onze hulp goed gebruiken?

Vraag uw offerte aan of stel vrijblijvend uw vraag, wij helpen u graag.

Verder kunnen wij u ook adviseren en begeleiden op het gebied van:

 • (ver)nieuwbouwprojecten en projectontwikkeling;
 • verkoop van (voormalige) huurwoningen door woningcorporaties en beleggingsinstellingen;
 • splitsing in appartementsrechten;

  aan- en verkoop van bedrijfsmatig en particulier vastgoed;
 • (hypothecaire) geldleningen;
 • executieveilingen;
 • mandeligheid;
 • erfdienstbaarheden;
 • kwalitatieve verbintenissen;
 • verdeling en levering van een woning na echtscheiding of beëindiging samenwoning;
 • overdrachts- en omzetbelasting.