Partnerschapsvoorwaarden vastleggen of ontbinden

Geregistreerd partnerschap

Met een geregistreerd partnerschap leggen partners hun relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Men mag een geregistreerd partnerschap aangaan als aan voorwaarden is voldaan. De partners moeten 18 jaar of ouder zijn en mogen niet met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Rechten en plichten

Geregistreerde partners hebben net als een echtpaar een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld het recht om elkaars achternaam te gebruiken en de plicht elkaar te onderhouden. Ook hebben zij in principe recht op alimentatie en verevening van de opgebouwde pensioenrechten wanneer het geregistreerd partnerschap wordt beëindigd, of op een erfenis wanneer de partner overlijdt.

Gemeenschap van goederen

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap vóór 1 januari 2018 gesloten? Dan regelt de wet automatisch dat alle bezittingen en schulden van u samen zijn. Wilt u dit niet? Dan moet u dit vastleggen in huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. Er is geen inhoudelijk verschil tussen beide voorwaarden.
Is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap op of na 1 januari 2018 gesloten? Dan vallen niet alle bezittingen en schulden in de wettelijke gemeenschap van goederen. Alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u samen waren en de toekomstige bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u alleen waren. Wilt u dit anders? Dan moet u dit vastleggen in huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden.

Partnerschapsvoorwaarden

Wilt u dit gevolg niet? Dan moet u dit vastleggen in partnerschapsvoorwaarden net als bij het aangaan van een huwelijk is het mogelijk partnerschapvoorwaarden op te stellen bij een notaris. In deze partnerschapsvoorwaarden wordt het recht op bezit en inkomen van beide partners geregeld.

JHD Notarissen kan op dit gebied terugvallen op bijzonder ruime ervaring en kennis van zaken. Wij zijn u graag van dienst ter zake van het bespreken en opstellen van uw partnerschapsvoorwaarden.
lEES MEER
  • De brochure “Samen verder”

Contactpersonen

Matthieu Kroese
Matthieu Kroese
Frank Verbeek
Frank Verbeek
Alyssa Karman
Alyssa Karman

Kunt u onze hulp goed gebruiken?

Vraag uw offerte aan of stel vrijblijvend uw vraag, wij helpen u graag.

Verschil trouwen en geregistreerd partnerschap

Er is een aantal verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.

Een belangrijk verschil is dat een geregistreerd partnerschap buiten de rechter om kan eindigen. Voorwaarde is wel dat de partners het met elkaar eens zijn en dat zij geen minderjarige kinderen hebben. Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Een ander belangrijk verschil is dat een kind dat wordt geboren in een huwelijk van een man en een vrouw, automatisch beide echtgenoten krijgt als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Deze familierechtelijke band zorgt ervoor dat het kind erft van de ouders. En dat de ouders het gezag hebben over hun kind.
Bij een geregistreerd partnerschap wordt de vrouw automatisch de moeder van het kind. De man moet zijn kind eerst erkennen om de officiële vader te worden. Daarvoor moet hij naar de ambtenaar van de burgerlijke stand of naar een notaris.

Het huwelijk tussen een man en vrouw wordt overal ter wereld geaccepteerd. Dat geldt niet voor huwelijken tussen 2 mannen, 2 vrouwen en het geregistreerd partnerschap. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de erfenis.