Opstellen en wijzigen

Huwelijkse voorwaarden

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap vóór 1 januari 2018 gesloten? Dan regelt de wet automatisch dat alle bezittingen en schulden van u samen zijn. Wilt u dit niet? Dan moet u dit vastleggen in huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. Er is geen inhoudelijk verschil tussen beide voorwaarden.

Is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap op of na 1 januari 2018 gesloten? Dan vallen niet alle bezittingen en schulden in de wettelijke gemeenschap van goederen. Alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u samen waren en de toekomstige bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u alleen waren. Wilt u dit anders? Dan moet u dit vastleggen in huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden zijn afspraken waarover u het samen eens bent. U stelt dus niet ieder voor zich voorwaarden op; er is maar één document dat u samen ondertekent. De huwelijkse voorwaarden worden actief op het moment van trouwen of geregistreerd partnerschap.

Ook tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen er redenen zijn om voorwaarden op te stellen, zoals:
een financiële verandering;
het kopen van een huis;
het starten van een eigen bedrijf.

Huwelijkse voorwaarden opstellen

Bent u nog niet getrouwd of hebt u nog geen geregistreerd partnerschap gesloten? Als u wel al weet dat u voorwaarden wilt, dan maakt u de voorwaarden voorafgaand aan uw huwelijk of partnerschap. Alle bezittingen en schulden zijn dan nog van ieder apart, waardoor het juridisch gemakkelijk is om te zeggen wat van wie is. In de voorwaarden regelt u welke bezittingen en schulden apart blijven.

Verrekenbeding

Een verrekenbeding is een extra afspraak bij voorwaarden. Die gaat over inkomsten, bezittingen en schulden die ieder van u apart heeft gekregen. Aan het eind van een afgesproken periode verrekent u wat u heeft, alsof het toch van u samen is. Bijvoorbeeld na een jaar. Of helemaal aan het einde van de relatie, bij scheiding en/of bij overlijden.

Met een verrekenbeding kunnen partijen bijvoorbeeld voorkomen dat de partner die thuis voor de kinderen zorgt bij een scheiding met lege handen achterblijft.

Het huwelijk beëindigen

Als uw huwelijk eindigt, dan moet u veel regelen. In de huwelijkse voorwaarden kunt u daarover nu al bepaalde afspraken maken. Bijvoorbeeld over het wel of niet verdelen van een eigen bedrijf of over de verevening van de opgebouwde pensioenrechten.
LEES MEER
  • De brochure “Samen verder”

Kunt u onze hulp goed gebruiken?

Vraag uw offerte aan of stel vrijblijvend uw vraag, wij helpen u graag.

Verschil trouwen en geregistreerd partnerschap

Er is een aantal verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.

Een belangrijk verschil is dat een geregistreerd partnerschap buiten de rechter om kan eindigen. Voorwaarde is wel dat de partners het met elkaar eens zijn en dat zij geen minderjarige kinderen hebben. Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Een ander belangrijk verschil is dat een kind dat wordt geboren in een huwelijk van een man en een vrouw, automatisch beide echtgenoten krijgt als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Deze familierechtelijke band zorgt ervoor dat het kind erft van de ouders. En dat de ouders het gezag hebben over hun kind.
Bij een geregistreerd partnerschap wordt de vrouw automatisch de moeder van het kind. De man moet zijn kind eerst erkennen om de officiële vader te worden. Daarvoor moet hij naar de ambtenaar van de burgerlijke stand of naar een notaris.

Het huwelijk tussen een man en vrouw wordt overal ter wereld geaccepteerd. Dat geldt niet voor huwelijken tussen 2 mannen, 2 vrouwen en het geregistreerd partnerschap. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de erfenis.