Handtekening legaliseren

Door notarissen en andere instanties wordt vaak gevraagd om de handtekening van de ondertekenaar onder een document te laten legaliseren. Legalisatie is de vaststelling dat de handtekening op het document inderdaad van de ondertekenaar is. Op deze wijze kan achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van uw handtekening.
Het legaliseren van een handtekening is vaak nodig op stukken ten behoeve van notarissen in Nederland of stukken die naar het buitenland moeten worden verzonden. Ook op stukken waarin u als ondertekenaar ergens uw toestemming aan geeft, kan legalisatie nodig zijn.

Handtekening legaliseren particulieren

Voor het legaliseren van uw handtekening kunt u op dinsdag, donderdag en vrijdag bij ons terecht en dient u vooraf een afspraak te maken op telefoonnummer 079 – 35 39 111.

U komt bij ons op kantoor en tekent het document waarop uw handtekening gelegaliseerd dient te worden in aanwezigheid van een medewerker van ons kantoor. Tevens wordt er een kopie/scan gemaakt van uw legitimatiebewijs.

Vervolgens wordt u gebeld zodra het document klaar is en kunt u de stukken hier op kantoor ophalen.

Kosten

De kosten voor de legalisatie bedragen € 85,00 (incl. 21% BTW) per persoon per handtekening.

Zelf meenemen

Bij uw bezoek aan ons kantoor dient u de volgende zaken mee te nemen:
het document waarop uw handtekening dient te worden gelegaliseerd;
een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Buitenland

Voor stukken die naar het buitenland moeten worden verzonden is soms een hele reeks van handtekeningen van instanties nodig die op de hoogte zijn van elkaars bevoegdheid. Voor landen echter waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten (het Apostilleverdrag) is een verkorte procedure voor legalisatie mogelijk. Met een apostillestempel van de Rechtbank kunt u documenten uit het ene verdragsland in een ander verdragsland gebruiken.

Handtekening legaliseren vennootschappen / rechtspersonen

Bovenstaande is van toepassing op particuliere legalisaties. Indien u stukken namens een vennootschap of rechtspersoon dient te ondertekenen gelden andere tarieven en is een andere procedure van toepassing. In dit geval kunt u voor de legalisatie van uw handtekening contact opnemen met het secretariaat Ondernemingsrecht op telefoonnummer 079 – 35 39 161 of 079 – 35 39 164.

Kunt u onze hulp goed gebruiken?

Vraag uw offerte aan of stel vrijblijvend uw vraag, wij helpen u graag.
GERELATEERDE LINK