De keuze van de rechtsvorm

B.V.’s & N.V.’s

Wij zijn een specialist op gebied van het B.V. en N.V.-recht en verrichten alle gebruikelijke (notarieel) juridische werkzaamheden op dit gebied.

Zoals:
oprichten van naamloze- en besloten vennootschappen;
verkoop, koop, inkoop en levering en verpanding van aandelen;
uitgifte van aandelen;
(de)certificering van aandelen;
(juridische) fusie, overname, (juridische) splitsing en omzetting
omzetting eenmanszaak/VOF in B.V./N.V.;
inrichting van statuten/ statutenwijziging;
aandeelhoudersovereenkomsten;
corporate services, waaronder begrepen EG-verklaringen,
bevoegdheidsverklaringen, legalisaties etc.;
kapitaalvermindering;
ontbinding;
herstructurering en reorganisatie.

Contactpersonen

Ronald Krol
Arnout van de Beek

Kunt u onze hulp goed gebruiken?

Vraag uw offerte aan of stel vrijblijvend uw vraag, wij helpen u graag.
GERELATEERDE LINKS