Zelf uw erfgenamen aanwijzen

Testament

Indien u zelf uw erfgenamen wenst aan te wijzen, dient u een testament te maken. In uw testament bepaalt u wie welk deel krijgt. U kunt iedereen aanwijzen, dus ook uw buurman of een goed doel. U kunt in uw testament ook opnemen wie van uw wettelijke erfgenamen juist niets krijgt.

Daarnaast kunt u enkele bijzondere bepalingen opnemen in uw testament, zoals (onder meer):
het aanwijzen van een executeur, die voor de afwikkeling van uw nalatenschap zal zorgdragen;
het opnemen van een uitsluitingsclausule, waardoor uw erfgenamen hun erfenis niet hoeven te delen met hun (ex-)partners;
het opnemen van een legaat ter zake van specifieke goederen of geldbedragen;
het benoemen van een bewindvoerder over de erfenis van bepaalde erfgenamen;
het aanwijzen van een voogd die het gezag zal uitoefenen over de opvoeding en het vermogen van uw minderjarige kinderen.
Het is van groot belang een testament te maken indien u ongehuwd samenwoont. U bent zonder testament namelijk geen erfgenaam van elkaar.

Is een testament noodzakelijk bij een huwelijk?

Is een testament noodzakelijk bij een huwelijk?
Indien u gehuwd bent, bent u van rechtswege elkaars erfgenaam. Op grond van de wettelijke verdeling wordt het gehele vermogen aan de langstlevende echtgenoot toegedeeld en verkrijgen de kinderen hun erfdeel in de vorm van een niet opeisbare vordering op de langstlevende echtgenoot.
Bent u echter gehuwd en zijn er kinderen uit een eerdere relatie, dan is het toch belangrijk om een testament op te maken. Het wettelijk erfrecht biedt, anders dan wel eens gedacht wordt, de langstlevende dan niet voldoende bescherming tegen de kinderen uit die eerdere relatie.

Testament wijzigen

U kunt uw testament altijd wijzigen. Hiervoor moet u naar de notaris. Hij maakt een nieuw testament op en zorgt ervoor dat dit wordt gemeld bij het Centraal Testamentenregister (CTR).
LEES MEER

Contactpersonen

Matthieu Kroese
Matthieu Kroese
Frank Verbeek
Frank Verbeek
Alyssa Karman
Alyssa Karman

Kunt u onze hulp goed gebruiken?

Vraag uw offerte aan of stel vrijblijvend uw vraag, wij helpen u graag.